OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o zamieszczeniu Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, dokumenty dotyczące postępowania dostępne są poniżej w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Część 1 – Masażysta

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Część 2 – Kurs wizażu i stylizacji

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Część 3 – Konserwator terenów zielonych

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Część 4 – Kursy językowe

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a – Wyposażenie kuferków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 – Wykaz usług

Indywidualny Punkt Wsparcia: Miejsce świadczenia wsparcia Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 1

Indywidualny Punkt Wsparcia Fachowość i taktyka IX 2019

Indywidualny Punkt Wsparcia VIII FT

Zadanie 1 – harmonogramy wsparcia:

Harmonogram indywidualne psycholog czerwiec 2019   miejsce wsparcia OPS Gołdap

Harmonogram indywidualne doradca zawodowy czerwiec 2019 miejsce wsparcia Dom Kultury Gołdap, Krótka 1

Zadanie 2 – harmonogramy wsparcia

Harmonogram grupowe spotkania czerwiec 2019 miejsce wparcia Dom Kultury Gołdap, Krótka 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne w linkach poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Regulamin rekrutacji