Pomoc Środowiskowa

Dział obejmuje wypłatę zasiłków stałych i okresowych, a także pomoc niematerialną: żywienie, bilety komunikacyjne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze

Dział ten obejmuje przyznawanie pomocy specjalistycznej w przypadku osób poszkodowanych w wypadku lub niepełnosprawnych. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są nieodpłatne.

Świadczenia rodzinne

Dział ten obejmuje pomoc materialną w postaci zasiłku rodzinnego oraz specjalnych dodatków do tego zasiłku przysługujących opiekunom prawnym dziecka. 

 

Fundusz Alimentacyjny

Dział ten obejmuje formy pomocy materialnej osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku bezskuteczności egzekucji od zobowiązanego alimentami.

Dodatki mieszkaniowe

W tym dziale dowiemy się, na jakich zasadach przysługuje nam dodatek do opłacanego czynszu mieszkaniowego.

Asystentura rodzin

W tym dziale dowiemy się, jakim rodzinom potrzebni są i w jakich wypadkach należą się asystenci rodzin OPS.