HARMONOGRAMY WSPARCIA:

Indywidualny Punkt Wsparcia Garncarska Wioska IX 2019

Indywidualny Punkt Wsparcia VIII GW

Zadanie 2 Miejsce świadczenia wsparcia Dom Kultury w Gołdapi, Krótka1

Harmonogram grupowe spotkania z psychologiem

Harmonogram grupowe spotkania z psychologiem uczestnicy+otoczenie

Harmonogram socjoterapeuta

Zadanie 1 Miejsce świadczenia wsparcia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, Jaćwieska 9

Indywidualne spotkania z psychologiem GW

Indywidualne spotkania doradca zawodowy GW

 

Rekrutacja do projektu „Garncarska wioska”

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Oświadczenie wielokrotne

Oświadczenie o POPZ i bezrobocie