W ZWIĄZKU Z GWAŁTOWNYM ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA COVID-19:

informacja GW

HARMONOGRAMY WSPARCIA:

Punkt Indywidualnego Wsparcia II 2020r.

PIW- GW luty 2020

PiW – GW – Marzec 2020

Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne 2020r.

Harmonogram usług z doradztwa zawodowego

Punkt Indywidualnego Wsparcia I 2020

PIW styczeń 2020

Harmonogram język angielski

harmonogram język angielski GW

Harmonogram język rosyjski

harmonogram język rosyjski GW

Kurs Garncarstwo z elementami ceramiki artystycznej:

harmonogram_Garncarstwo

Indywidualny Punkt Wsparcia XII 2019r.

Indywidualny Punkt Wsparcia XII GW

Harmonogram Kurs „Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego”

harmonogram_Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Indywidualny Punkt Wsparcia Listopad 2019r. – GW listopad 2019

Indywidualny Punkt Wsparcia Październik 2019r. – GW Październik 2019

Indywidualny Punkt Wsparcia Garncarska Wioska IX 2019

Indywidualny Punkt Wsparcia VIII GW

Zadanie 2 Miejsce świadczenia wsparcia Dom Kultury w Gołdapi, Krótka1

Harmonogram grupowe spotkania z psychologiem

Harmonogram grupowe spotkania z psychologiem uczestnicy+otoczenie

Harmonogram socjoterapeuta

Zadanie 1 Miejsce świadczenia wsparcia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, Jaćwieska 9

Indywidualne spotkania z psychologiem GW

Indywidualne spotkania doradca zawodowy GW

 

Rekrutacja do projektu „Garncarska wioska”

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Oświadczenie wielokrotne

Oświadczenie o POPZ i bezrobocie