Duża rodzina = Rodzina 3+

Duża rodzina wielodzietna to tzw. rodzina 3+, czyli rodzina z trojgiem i więcej dzieci. Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr społecznych i kulturalnych przyjęto uchwałę o wprowadzeniu gołdapskiej „Karty Dużej Rodziny”.

Wiele ulg dla Twoich bliskich

Gołdapska „Karta Dużej Rodziny” uprawnia członków rodzin do korzystania z szeregu ulg w korzystaniu z oferty Domu Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. O wydanie karty mogą ubiegać się członkowie rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy wypełnić wnioski o wydanie Karty. Wnioski o wydanie Karty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, pokój nr 13.