Asystentura rodzinAsystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny.

Wiele rodzin, z naszego miasta i gminy, znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Z myślą o nich stworzono nowy zawód – asystenta rodziny. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi pracuje czterech asystentów, którzy wspierają swoich podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza, jeśli dotyczą one opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny, powinien być przyjacielem rodziny, kimś kto nie „wiecznie krytykuje”, tylko stara się zobaczyć coś pozytywnego w kliencie. Stara się dostrzegać ukryty potencjał i nie skupia się na deficytach podopiecznego.

Asystent w czasie wspólnych działań z członkami rodziny pomaga w codziennej organizacji dnia, pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, opiekować się i wychowywać dzieci. Doradza jak zarządzać budżetem domowym. Informuje jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia rodziny i dziecka, a także wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji i innych instytucji. Motywuje do  podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia pracy.

Mamy nadzieję, że nasza praca pozwoli odzyskać przez osoby przyjmujące pomoc, kontrolę nad własnym życiem. Umożliwi im bycie samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby ich dzieci czuły się  bezpieczne i mogły prawidłowo się rozwijać.

  • Kształcenie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
  • Poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania budżetem.
  • Prowadzenie treningu kompetencji w zakresie profilaktyki zdrowotnej w rodzinie.
  • Motywowanie do pogłębiania wiedzy o dziecku i aktywnego uczestnictwa w różnych sferach życia dziecka.
  • Zdobywanie wiedzy na temat organizacji czasu wolnego.