Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego i ponad to spełniają następujące warunki:

  1. Mają zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z zakładem energetycznym.
  2. Mieszkają w lokalu, do którego energia ta jest dostarczana.

Należy wypełnić wniosek oraz zgłosić się do pokoju nr 16 w naszym ośrodku.