Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług dowozu posiłków do szkół

kategoria: Aktualności | 0

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

którego przedmiotem jest świadczenie usług

dowozu posiłków do szkół

Treść ogłoszenia

Skan ogłoszenia

Wzór umowy 2021

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2021

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 2021

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 2021

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 2021