Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi podejmuje szereg działań, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu jakim złem jest stosowanie przemocy wobec każdego. Wszystkie nasze akcje edukacyjne w formie pogadanek, spotkań, dyżurów specjalistów obecnie zostały rozszerzone o opracowanie i wydanie dwóch ulotek: … Przeczytaj całość

1 2 3 4 7