Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi podejmuje szereg działań, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu jakim złem jest stosowanie przemocy wobec każdego. Wszystkie nasze akcje edukacyjne w formie pogadanek, spotkań, dyżurów specjalistów obecnie zostały rozszerzone o opracowanie i wydanie dwóch ulotek:

  1. Karty praw osoby doznającej przemocy
  2. Karty informacyjnej dla osób stosujących przemoc.

Zachęcamy do zapoznania się z treściami zamieszczonymi w ulotkach. Jednocześnie przypominamy, iż w naszym Ośrodku funkcjonuje Centrum Wspierania Rodziny (CWR), w ramach którego utworzono grupę wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Spotkania w ramach grupy, poradnictwo psychologiczne i prawne są bezpłatne.

NA PRZEMOC NIE DAJEMY PRZYZWOLENIA. PRZEMOCY MÓWIMY STANOWCZE  – NIE.