Zjawisko bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim

Zjawisko bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na stronie internetowej portal.warmia.mazury.pl zaktualizował dane dotyczące zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego według stanu na 31 grudnia 2014 roku, w tym infrastruktury świadczącej różnorodną pomoc osobom bezdomnym.

W obszernej analizie zostały zawarte następujące tematy:

  • rodzaje bezdomności
  • postacie bezdomności
  • przyczyny bezdomności
  • skutki bezdomności
  • bezdomność jako problem społeczny
  • pomoc osobom bezdomnym.

Przypominamy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od listopada 2014 roku do końca marca 2015 roku działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Bezdomność_wg_stanu_na__dzień_31_grudnia_2014_r

ZT_Załaczniki_dotyczące_części_opisowej_wg_stanu_na_dzień_31_grudnia_2014