Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Organizacja szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa…”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Organizacja szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa…”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”

http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31270/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-organizacja-szkolen-w-ramach-projektu-systemowego-pt-zacznij-od-nowa-a.html