Zapraszamy do udziału w projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi

Zapraszamy do udziału w projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zachęca do wzięcia udziału w projekcie: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (IV)”, współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W linku poniżej szczegółowe informacje o projekcie:

info_CT9_POWER_2019