„ZACZNIJ OD NOWA…”

kategoria: Aktualności | 0

Wakacje za nami, a przed nami kolejne działania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”.

Od września rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń w formie warsztatów pedagogiczno – psychologicznych oraz wykładów o tematyce przeciwdziałania przemocy i profilaktyce uzależnień. Uczestnicy biorą udział w następujących wykładach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych:

  • „Rola rodziny w życiu człowieka, z uwzględnieniem sytuacji dziecka”
  • „Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży”;
  • „Trudności  szkolne – motywowanie do nauki”;
  • „Zrozumieć przemoc w rodzinie”;
  • „Psychologia konfliktu – praktyka radzenia sobie ze sporami”;
  • „Profilaktyka uzależnień: alkohol a zdrowie, czy Twoje picie jest bezpieczne, rodzina z problemem alkoholowym”.

Oprócz działań skierowanych na samorozwój realizowane są również działania o charakterze środowiskowym. Realizuje je grupa realizatorów Programu Aktywności Lokalnej, która ze swoim animatorem spotyka się w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach.

Nadal niesłabnącym powodzeniem cieszą się dyżury prawnika w Biurze Porad Prawnych, a od sierpnia również spotkania z Panią psycholog, która wykonuje swoją pracę w godzinach pracy OPS w Gołdapi.

 

Koordynator projektu

Iwona Wasilewska

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL

Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi