Projekt systemowy „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” jest pierwszym projektem aktywizującym podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Projekt ten stanowi niesamowite wyzwanie i to nie tylko dla podopiecznych ośrodka, ale również dla pracowników socjalnych. Z roli „dawcy” OPS przeszedł do roli „katalizatora”. Nie jest to rola łatwa, lecz już nawet po kilku miesiącach działań widać delikatne efekty. Wszyscy uczestnicy projektu (61 osób: 41 – KS, 20 – PAL) korzystają z pomocy specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, prawnika. Każdy z podopiecznych zostanie również zbadany przez lekarza medycyny pracy. Jest to szczególnie ważne pod kątem wskazań lub ewentualnych przeciwwskazań do pracy tym bardziej, iż uczestnicy projektu, po zbadaniu ich predyspozycji przez doradcę zawodowego, skorzystają ze szkoleń zawodowych.

Przygotowując szkolenia zawodowe przeprowadziliśmy diagnozę lokalnego rynku pracy. Nie jest to rynek bogaty, a słaba infrastruktura powoduje, że szansę na zdobycie pracy ma niewiele osób. Wiedząc o tym przeprowadzono rozmowy z doradcami zawodowymi i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy aby naświetlili oni potrzeby lokalnego rynku. Przecież nie chcemy szkolić kolejnych bezrobotnych kasjerów kasy fiskalnej kiedy w mieście jest jeden duży, kilkukasowy sklep, a w pozostałych jest po jednej kasie. Znając zaś niechęć naszych podopiecznych do przemieszczania się poza granice miasta w celu podjęcia pracy znaleźliśmy te zawody, które tu na miejscu są poszukiwane np.: spawacz w kobiecym wydaniu.

Doradcy zawodowi i psychologowie w rozmowach z uczestnikami projektu zachęcają ich do podejmowania wyzwań. Nie mówimy o zdobywaniu szczytów czy przenoszeniu gór. Zachęcamy do robienia małych kroczków lub podskoków wiedząc, że do każdej decyzji trzeba dojrzeć, trzeba wszystko przeanalizować. Najważniejsze, żeby potem wyszło „na plus”.

Osoby realizujące umowy Programu Aktywności Lokalnej, mieszkańcy podgołdapskich wsi, w ramach działań na rzecz społeczności lokalnej, spotykają się w świetlicach wiejskich podległych Domowi Kultury (porozumienie OPS – DK). W świetlicach tych, w ramach projektu, zatrudniono pedagogów wywodzących się z lokalnych środowisk. Dzięki temu, iż są to osoby znane, przełamana została bariera wzajemnej nieufności, nie tracono czasu na wzajemne docieranie się tylko podjęto konkretne działania: festyny, pikniki, ogniska. W planach jest sprzątanie cmentarzy przed świętem Wszystkich Świętych. W czasie spotkań w świetlicach uczestnicy przychodzą ze swoimi rodzinami, sąsiadami, coraz więcej osób odwiedza świetlice. Kiedyś świetlica była miejscem spotkań dzieci, teraz zaglądają do niej również osoby dorosłe. Rodzice uczą się bawić z dziećmi, a dzieci widzą swoich rodziców zaangażowanych w różne działania. W ten sposób zaczyna się wychowywanie nowego, młodego, aktywnego pokolenia, które tego faktu nie odczuwa w sposób negatywny. Wynika to po części z jego nieświadomości, ale jest to sianie dobrego, zdrowego ziarna, które zaczyna padać na podatny grunt. Osłodą za wszystkie trudy pracy będzie relaks na basenie i w kinie. Przyjemnym spotkaniem będą Andrzejki i spotkanie wigilijne, do organizacji którego zaproszono również Szkołę Podstawową.

Warto być „katalizatorem” takich zmian. Może nie osiągniemy zbyt wiele w tym roku, może trochę więcej w następnym, ale zmiany na lepsze na pewno będą.

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL

Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi