Ważne informacje na temat gruźlicy

Ważne informacje na temat gruźlicy

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W związku z niepokojącymi informacjami, które docierają do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi coraz liczniejszych przypadków zachorowań na gruźlicę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zamieszczamy poniżej materiały informacyjne dotyczące gruźlicy. Jednym z kluczowych elementów zapewniających wczesne wykrywanie gruźlicy jest zwiększenie wiedzy o tej chorobie w społeczeństwie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjno – informacyjnymi zamieszczonymi poniżej.

1. http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/ulotka_gruzlica.pdf
2. http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/choroby%20zaka%C5%BAne/Wyja%C5%9Bnienia%20do%20fakt%C3%B3w%20i%20mit%C3%B3w%20po%20uwagach%20IGiChP.pdf
3. http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/choroby%20zaka%C5%BAne/Gru%C5%BAlica%20-%20najcz%C4%99%C5%9Bciej%20zadawane%20pytania%281%29.pdf