WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATEK MIESZKANIOWY

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATEK MIESZKANIOWY

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Od 1 października 2014r. kwota dodatku mieszkaniowego za odbiór nieczystości stałych będzie wypłacana bezpośrednio wnioskodawcy, w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi lub na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy. W związku z tym od 1 października 2014r.do Urzędu Miejskiego w Gołdapi należy wpłacać całą zadeklarowaną kwotę za odbiór nieczystości stałych.

Wypłata dodatku mieszkaniowego za odbiór nieczystości stałych – 8 października 2014r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w godzinach od 10:00 – 13:30.