UWAGA!!!! OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI INFORMUJE

kategoria: Aktualności | 0

W DNIU 19 WRZEŚNIA 2022 R. OPUBLIKOWANO USTAWĘ Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW.

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE W/W USTAWY TUTEJSZY OŚRODEK BĘDZIE REALIZOWAŁ USTAWĘ W ZAKRESIE: PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA.