Uwaga na oszustów!!!

Uwaga na oszustów!!!

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o pojawieniu się w Gołdapi oszustów podających się za pracowników Ośrodka (ankieterów) zadających pytania dotyczące Programu Rodzina 500+.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi ani żadna inna instytucja państwowa nie prowadzą badań ankietowych dotyczących Programu Rodzina 500+. W związku z tym prosi się mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Przypominamy!

Pracownik uprawniony do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania posiada legitymację służbową opatrzoną zdjęciem pracownika, jego danymi osobowymi, pieczęcią instytucji oraz podpisem dyrektora. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania ma obowiązek każdorazowego okazania legitymacji.

Dyrektor OPS w Gołdapi prosi o zgłaszanie wszelkich przypadków pojawienia się osób podających się za pracowników socjalnych lub ankieterów a nieposiadających legitymacji. Przypadki te należy zgłaszać do OPS w Gołdapi (ul. Jaćwieska 9, nr telefonu 87 615 04 81) oraz na Policję.