Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż od dnia 1 września 2014r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 (do pobrania z Działu Świadczeń Rodzinnych od dnia 25 sierpnia br.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014 roku ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 listopada 2014r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2014 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

Do wniosku należy dołączyć, m. in. :

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, bądź oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2013r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
  • dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej za okres od 2013r. do dnia składania wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • zaświadczenie ze szkoły dzieci uczących się powyżej 16 roku życia (dostarczyć do dnia 10 września 2014r.)
  • zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy, bądź oświadczenie potwierdzające wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2013r.

W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, tutejszy Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.

Informujemy, iż od dnia 1 listopada 2014r. kryterium dochodowe stanowiące podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, wynosi 574,00zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 664,00zł.