Szkolenie dla osób bezrobotnych

Szkolenie dla osób bezrobotnych

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Przedsiębiorczość społeczna bez tajemnic. ABC przedsiębiorczości społecznej, które odbędzie się w dniach 16-17 października w Węgorzewie.

Dzięki organizowanemu przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej szkoleniu, dowiedzą się Państwo gdzie i jak można szukać alternatywnych dróg do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Organizacje pozarządowe, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej czy wreszcie spółdzielnie socjalne to podmioty ekonomii społecznej. To miejsca, w których osoby mające problemy ze znalezieniem pracy mogą znaleźć zatrudnienie i realizować się zawodowo. Połączenie działalności gospodarczej z wymiarem społecznym to jeszcze mało znana w naszym regionie forma wspierania polityki zatrudnienia. Jak działają przedsiębiorstwa społeczne? Kto może zakładać taką formę działalności? Czy to się opłaca? Wszystkich, którzy chcieliby poznać odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy na szkolenie.

Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z subregionu ełckiego, a także do osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej, uczestników centrów oraz klubów integracji społecznej. Organizator szkolenia pokrywa wszelkie koszty uczestnictwa, w tym koszty udziału, dojazdu, noclegu, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 października w biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U w Ełku (formularz można oczywiście wysłać pocztą) lub pod adresem mailowym: tadeusz.penkiewicz@adelfi.pl (skan). Osoba do kontaktu: Tadeusz Penkiewicz tel. 504 025 780.

formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie_gr.II_Wegorzewo

PEFS_-_uczestnik

program_szkolenia_16-17.09_Wegorzewo