Szczegółowy harmonogram dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestepstwem

kategoria: Aktualności | 0

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, pokój Nr 18 na pierwszym piętrze. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, nie tylko z terenu naszej gminy.

funkcjonariusz Policji pracownik socjalny OPS pracownik socjalny PCPR kurator sądowy psycholog terapeuta uzależnień prawnik
25 lutego 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 13.00-16.00
26 lutego 13.00-18.00 10.00 – 13.00 11.30-15.00
27 lutego 10.00-18.00 10.00-12.00 10.00 – 13.00 13.00-15.30
28 lutego 10.00-18.00
1 marca 13.00-18.00 10.00-13.00 13.00-15.00
2 marca 10.00-13.00 10.00-13.00