Psychotraumatolog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Psychotraumatolog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Od sierpnia b.r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, przyjmuje psychotraumatolg.

Psychotraumatolog specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz terapii osób po traumie – we wczesnych interwencjach oraz w przypadku długofalowych skutków doświadczeń traumatycznych w przeszłości.

Trauma to uraz psychiczny, który może powodować zaburzenia psychiczne i somatyczne. Wg ICD10 Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – aby móc mówić, że przeżyło się traumatyczne wydarzenie, „osoba musi przeżyć lub być świadkiem lub zostać skonfrontowaną ze zdarzeniem czy zdarzeniami związanymi z rzeczywistą śmiercią lub zagrożeniem życia bądź poważnym zranieniem, zagrożeniem fizycznej integralności własnej lub innych ludzi”, ponadto „reakcja tej osoby musi obejmować intensywny strach, poczucie bezradności lub horroru” – uczucia, które sprawią, że wydarzenie zostanie zachowane w jej umyśle i ciele.

Większość osób, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia po pewnym czasie powraca do normalnego funkcjonowania, jednakże u pewnej grupy ludzi reakcje stresowe nie zanikają, a czasami nawet przybierają na sile. Właśnie te osoby są szczególnie narażone na PTSD, czyli Zespół Stresu Pourazowego.

Celem terapii traumy jest przepracowanie wspomnienia traumatycznego, poradzenie s. obie z przytłaczającymi emocjami, odzyskanie kontroli nad swoim życiem  oraz nauczenie się samoregulacji. Terapia traumy kierowana jest do wszystkich, którzy doświadczyli zarówno pojedynczego zdarzenia traumatycznego np.:  ulegli wypadkowi, byli ofiarami napaści, porwania, gwałtu,  nie radzą sobie ze stratą bliskiej osoby, były hospitalizowane z powodu poważnej choroby,  jak i z tymi, którzy żyli w chronicznym stresie doznając przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej) ze strony bliskich oraz zaniedbania.

Do psychotraumatologa można zgłosić się osobiście (pokój nr 17) lub skontaktować się telefonicznie 87 615 04 81.