Pomoc osobom bezdomnym

Pomoc osobom bezdomnym

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Chociaż za oknem od kilku dni temperatury raczej dodatnie nadal pamiętajmy o osobach starszych, samotnych, bezdomnych. Jeżeli dokładnie rozejrzymy się wokół to zauważymy, że dookoła nas przebywają osoby potrzebujące wsparcia. Czasami to wsparcie może być świadczone przez zaprzyjaźnionych sąsiadów (np. zakupy dla starszej pani), lecz nierzadko należy sięgnąć po interdyscyplinarne wsparcie instytucjonalne, szczególnie jeżeli dotyczy to wsparcia udzielanego osobom bezdomnym.

Może nam się wydawać, iż kilka groszy czy bułka przekazane osobie bezdomnej ratuje jej życie, pomaga przetrwać. Tak, to dobry odruch serca, który niestety nierzadko powoduje, iż osoba bezdomna pozostaje na ulicy ponieważ jest pewna, że w trudnej sytuacji ktoś zawsze rękę poda.

Ta zima, wprawdzie tylko chwilami mroźna i śnieżna, przyniosła już swoje śmiertelne żniwo. Wszystkie służby (pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, funkcjonariusze straży miejskiej), w całym kraju, są postawione w stan najwyższej gotowości. Przez wojewodów zostały uruchomione bezpłatne infolinie dla osób bezdomnych. Noclegownie, nawet nie mając wolnych miejsc przyjmują wszystkich chętnych. A tych chętnych szczególnie w mroźne dni bywa wielu. Niestety zasada obowiązująca w placówkach zapewniających całodobowe schronienie jest wszędzie taka sama: całkowita abstynencja. A to jest najtrudniejsze, tym bardziej, iż często zdarza się tak, iż grosz otrzymany na ulicy jest przekazywany na zakup różnego rodzaju używek o różnej sile działania, ale powodujących, że człowiek wraz ze swoim nałogiem zostaje na zimnej ulicy.

Jeżeli widzimy wokół nas osoby potrzebujące wsparcia poinformujmy odpowiednie służby:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi (tel. 87 615 04 81, Niebieski formularz ze strony internetowej ośrodka www.opsgoldap.com.pl)
  • Komendę Powiatową Policji w Gołdapi (tel. 997)
  • Straż Miejską w Gołdapi (tel. 87 615 60 27)

Jeden telefon może uratować ludzkie życie.