Uwaga! Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

kategoria: Aktualności | 0

Świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022r.  będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2022r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudzień, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudzień!

Fundusz alimentacyjny 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 października 2021r. do 30 września 2022r. będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :

  • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: emp@tia.mrpips.gov.pl, lub
  • od 1 sierpnia 2021r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9 od poniedziałku do czwartku w godzinach od  08:00 do 14:00

Terminy rozpatrzenia wniosku

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków. Jest to najwygodniejsza forma ubiegania się o przyznanie świadczeń, bez wychodzenia z domu.

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, osoby składające wnioski o świadczenia dla rodzin w sposób tradycyjny (papierowo), proszone są o zachowanie wszelkiej ostrożności w kontaktach i przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określonych przepisami prawa.

 

Wnioski do pobrania:

  1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022
  2. specjalny zasiłek opiekuńczy: https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022
  3. fundusz alimentacyjny: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego—wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022