Między nami kobietami

Między nami kobietami

Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z Urszulą Jankowską i Joanną Dobrzyńską z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi owocuje spotkaniami z młodzieżą. Ostatnie spotkanie można zatytułować Między nami kobietami, a dotyczyło ono różnych… damskich spraw.

Można było porozmawiać o wszystkim, zadać każde pytanie – w myśl zasady – nie ma głupich pytań, a co do odpowiedzi – muszą być prawdziwe, szczere i na temat. Uczennice zadawały najrozmaitsze pytania dotyczące interesujących je spraw – relacji rodzinnych, załatwiania spraw w instytucjach, zdrowia, dbania o siebie, o swoje zdrowie itp.

Takie spotkania organizowane są często. Zawsze kończą się rozmową z nauczycielami zatrudnionymi w tej szkole ponieważ obie instytucje postanowiły na współpracę. Warto? Warto!