Kampania Białej Wstążki w Gołdapi

Kampania Białej Wstążki w Gołdapi

  25 listopada, już po raz czwarty w Gołdapi, wystartowała kampania społeczna „Biała Wstążka”, która potrwa do 10 grudnia. To największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.

Głównymi organizatorami kampanii są Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi.

Tegoroczna inauguracja kampanii odbyła się 25 listopada w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miasta. Symboliczne białe wstążki otrzymali Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek oraz mężczyźni pracujący w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. W Urzędzie Miejskim uroczyście przypięto białe wstążki Burmistrzowi Panu Tomaszowi Luto oraz Zastępcy Burmistrza Panu Jackowi Morzy.

Między 25 listopada i 10 grudnia 2016r. odbędzie się szereg różnych wydarzeń. We wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy w trakcie trwania kampanii będą odbywały się warsztaty, spotkania i pogadanki na temat przemocy i sposobach jej zapobiegania. W dniach 28 i 29 listopada członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wezmą udział w szkoleniach „Pomoc osobom starszym doznającym przemocy” oraz „Praca z osobami doświadczającymi przemocy – analiza przypadków”. W dniu 3 grudnia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. 10.00 – 12.00 będzie akcja Otwarte Drzwi, podczas której, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego będą pełnić dyżur. Wszystkie osoby doświadczające przemocy, świadkowie oraz osoby stosujące przemoc będą mogły uzyskać pomoc i wsparcie w zmianie swojej trudnej sytuacji. Finał kampanii odbędzie się dnia 9 grudnia na Targowicy Miejskiej, gdzie uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszyscy chętni mieszkańcy, zostaną ustawieni w kształcie wstążki, uniosą do góry białe kartki i zostanie wykonane zdjęcie białej wstążki.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

20161130_bialawstazka_4 20161130_bialawstazka_5 20161130_bialawstazka_6 20161130_bialawstazka_7 20161130_bialawstazka_8 20161130_bialawstazka_9 20161130_bialawstazka_10