IV Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny

IV Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W dniach 23-25 września 2015r. w Warszawie odbył się IV Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny, w którym wzięły udział asystentki rodziny z Naszego Ośrodka.

Celem IV Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny było poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Ważnym elementem Zlotu była integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz urzędnikami w obszarze asysty rodzinnej. Trzydniowe spotkanie  służyło dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonaleniu standardów pracy asystentów i wypracowaniu postulatów dotyczących zmian w przepisach prawa.