Informacja o wynikach naboru

kategoria: Aktualności | 0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

informuje o wyniku naboru na stanowisko:

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aneta Wilicka, zam. Cisówek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Wilicka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym niezbędnym do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska


Skan informacja o wynikach naboru.pdf