Informacja na temat terminów składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach

Informacja na temat terminów składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż od dnia 14 lipca 2014r. do dnia 14 sierpnia 2014r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z rodzin najuboższych i wielodzietnych spełniających kryterium dochodowe, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi nie więcej niż 684,00 zł na jedną osobę w rodzinie. Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z posiadanego gospodarstwa rolnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie dziecka uczęszczającego do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury;
  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.