Informacja dot. przyjmowania interesantów od dnia 16.03.2020 r.

Informacja dot. przyjmowania interesantów od dnia 16.03.2020 r.

kategoria: Aktualności | 0

UWAGA!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje że  w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem o nazwie COVID-19,
w dniach od 16  marca 2020 r. do odwołania interesanci przyjmowani będą w ośrodku od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00 – 11:00. Piątek jest dniem pracy bez interesanta.

Zaleca się załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem:

  1. telefonicznie: 87 615 04 81,
  2. mailowo: sekretariat@opsgoldap.com.pl,
  3. poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki: /GOLDAPOPS/skrytka

Prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Ośrodkiem do niezbędnego minimum.

WYPŁATY W KASIE OŚRODKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZGODNIE Z HARMONOGRAM WYPAT. W CELU OGRANICZENIA ZAGROZENIA WPROWADZA SIĘ POJEDYNCZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA, CO OZNACZA, ŻE DO BUDYNKU OŚRODKA KLIENCI BĘDĄ WPUSZCZANI POJEDYNCZO.

Prosimy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!