Informacja

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że od dnia 2 stycznia 2021 r. przyjmowane będą telefonicznie oraz korespondencyjnie wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł,  co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem socjalnym danego rejonu pod numerami telefonów: 87 615 04 81 lub 601 522 723 w godzinach od 7.15 do 15.15.