Komu przysługuje Gołdapska Karta Dużej Rodziny?

Mieszkańcom Gminy Gołdap posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny o cyfrach początkowych numeru karty: 2818033

Osobami uprawnionymi do korzystania z Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi są osoby zamieszkujące na terenie gminy Gołdap, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny.

Zakres uprawnień przysługujących gołdapskim rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę.

DOM KULTURY W GOŁDAPI:

kino, imprezy, zajęcia i warsztaty z zastosowaniem 50% ulgi na obowiązujące ceny biletów

OSiR W GOŁDAP:

1. wstęp na pływalnię, siłownię, lodowisko Biały Orlik, korty tenisowe, wypożyczalnie łyżew, nart, sprzętu pływającego na Plaży Miejskiej z zastosowaniem 50% ulgi.

2. bezpłatny udział w imprezach organizowanych przez OSiR za odpłatnością.

3. bezpłatny udział w zajęciach i sekcjach prowadzonych przez OSiR.

GMINA GOŁDAP:

Ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem 20% ulgi.

Partnerzy:

1. LUZ-BUS, Hubert Radziwiłko, ul. Paderewskiego 13A, Gołdap:

– usługa strzyżenia 15% zniżki,

– pozostałe usługi fryzjerskie 10% zniżki.

2. Salon Fryzjerstwa Damsko-Męskiego „GOGO”, ul. Partyzantów 17B, Gołdap:

– wszystkie usługi fryzjerskie 25% zniżki.

Podstawy prawne:

http://bip.goldap.pl/mfiles/1243/3/18945/z/Uchwala19_144.pdf

Dokumenty do pobrania:

Załącznik Nr 1 do KDR

Załącznik Nr 2 do KDR