DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

 

21 listopada to ważny dzień wszystkich służb społecznych, to Dzień Pracownika Socjalnego.

Święto to ma już wieloletnią tradycję. 21 listopada 1989r. w miejscowości Charzykowy w Borach Tucholskich odbyło się spotkanie pracowników pomocy społecznej z Jackiem Kuroniem. Stwierdzono wówczas, że w nowej sytuacji społecznej pomoc społeczna to nie tylko wspieranie słabych, chorych i niepełnosprawnych, ale również pomoc ubogim, bezrobotnym i bezdomnym. Podczas tego spotkania padła propozycja przejęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej spraw pomocy społecznej, które były wówczas w gestii Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, oraz opracowania projektu nowej ustawy o pomocy społecznej i utworzenia wyspecjalizowanych placówek – ośrodków pomocy społecznej.

Po roku czasu od tamtego wydarzenia, 29 listopada 1990 r., pojawiła się ustawa o pomocy społecznej, lecz dopiero jej nowelizacja w roku 1996 wprowadziła zapis o Dniu Pracownika Socjalnego, jako święcie polskich pracowników pomocy społecznej. Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia służby dla społeczeństwa oraz pewnym sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.

W tym szczególnym dniu, wszystkich osobom niosącym pomoc potrzebującym, nie tylko z racji wykonywanego zawodu, lecz z wewnętrznej potrzeby serca, ze zrozumienia, z wrażliwości należą się słowa uznania i szacunku. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

W przeddzień tego święta, w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, z inicjatywy Pana Starosty Andrzej Ciołka oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzaty Gryszkowskiej, odbyło się II Powiatowe Forum Jednostek Pomocy Społecznej. W tegorocznym spotkaniu, oprócz pracowników socjalnych, wzięli udział asystenci rodziny, indywidualny trener rodziny oraz psycholog. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a przy słodkim poczęstunku dyskutowano o pracy, problemach, sukcesach itp. Takie spotkanie było świetną okazją do naładowania akumulatorów do dalszej pracy.