Dzień Ochrony Praw Dziecka

Dzień Ochrony Praw Dziecka

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W wielu krajach 20 listopada, w rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka, obchodzony jest Dzień Ochrony Praw Dziecka. Organizacje włączające się rokrocznie w obchody tego święta przygotowują różnego rodzaju wydarzenia poświęcone najmłodszym. Dla ochrony praw dziecka w Polsce w roku 2000 utworzono urząd Rzecznika Praw Dziecka.
Pamiętajmy, iż każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka:

 • prawo do wychowywania się w rodzinie bez krzyku
 • prawo do adopcji
 • prawo do oświaty i nauki
 • prawo do kultury, wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy
 • prawo do najwyższego poziomu ochrony zdrowia
 • prawo do opieki społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • prawo do wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania i światopoglądu
 • prawo do dostępu do informacji
 • prawo do ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem
 • prawo do nietykalności osobistej
 • prawo do prywatności
 • prawo do równości.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.