Decydujmy razem – spotkanie grupy roboczej

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, która opracowuje zasady funkcjonowania w Gminie Gołdap – Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, Stowarzyszenia „Partnerstwo sztuk”, Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieżowych, Forum Młodych Ludowców Ziemi Gołdapskiej, Stowarzyszenia ALTERNATYWA, ale przede wszystkich wzięli w nim udział młodzi przedstawiciele szkół:

  • Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gołdapi
  • Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
  • Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi

oraz wolontariusze.  

W czasie spotkania omówiono statut Młodzieżowej Rady w tym zasady wyborów, cele i zadania Rady. Cenne uwagi zgłaszała młodzież oraz Młodzi Ludowcy. Ich zaangażowanie daje nadzieję na to, iż usłyszymy ich głosy już w niedługim czasie w myśl zasady DECYDUJMY RAZEM.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 9 grudnia (poniedziałek), godz. 14.30 w sali nr 74 Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego przy ulicy Partyzantów.

 decydujmy razem logo