Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza Seniorów zamieszkałych w Gołdapi do zgłoszenia się do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024.

kategoria: Aktualności | 0

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ustanowiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego oraz środków własnych Gminy Gołdap. W ramach Programu seniorom … Przeczytaj całość

Gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Gminie Gołdap środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie do Programu – 33 239,25 zł Całkowita … Przeczytaj całość

1 2 3 4 5 288