Caritas – informacja o koloniach

Caritas – informacja o koloniach

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Caritas Diecezji Ełckiej informuje, że do 30 kwietnia przyjmuje zgłoszenia na wypoczynek letni dla dzieci zamieszkujących na terenie diecezji ełckiej. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 10 do 16 lat, które pochodzą z rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej. Czas trwania turnusu: 8 lub 11 dni. Wypoczynek odbywać się będzie w ośrodku kolonijnym „Arka”, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej w Orzyszu. Organizator nie pokrywa kosztów transportu i nie zapewnia transportu. Organizator pokrywa koszty: programowe, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia NNW, opiekunów. Opłata uczestnika za kolonie  wynosi 100zł za 8 dni lub 160zł za 11 dni. Opłatę należy wnieść po zakwalifikowaniu dziecka na wypoczynek.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr 87 441 70 15 lub mailowo: aorlowska@caritas.pl

Kartka kwalifikacyjna uczestnika: SC224e_OPS_19041109471