Asystent rodziny – anioł stróż dla potrzebujących

Asystent rodziny – anioł stróż dla potrzebujących

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Bycie rodzicem to nie tylko jedno z najpiękniejszych, lecz także najtrudniejszych doświadczeń życiowych. Problemy rodzinne, trudności wychowawcze, utrata pracy czy kłopoty finansowe to sytuacje, z którymi większość z nas się spotkała. Trudne sytuacje życiowe czasami sprawiają, że potrzebujemy wsparcia, gdyż nie jesteśmy w stanie sobie sami z nimi poradzić. Warto wówczas pamiętać o fachowej pomocy, którą oferuje asystent rodziny. Dzięki tejże pomocy stawimy czoła pojawiającym się na naszej drodze problemom.

Asystent rodziny to osoba, która na początku swojej pracy stara się zdobyć zaufanie rodziny. Jest z boku, ale zawsze blisko. Pomoże, pocieszy, poradzi, ale nie będzie za nikogo wykonywać jego obowiązków. Zamiast krytykować i wytykać błędy, stara się szukać czegoś pozytywnego. Towarzyszy rodzinom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Asystent rodziny to osoba, która aktywnie wspiera rodzinę w zakresie jej funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Dzięki swojej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu pomaga rodzinie radzić sobie z trudnymi sytuacjami czy pojawiającymi się problemami. Dąży do tego, aby rodziny z którymi współpracuje asystent rodziny, odkryły w sobie moc, dzięki której uwierzą w możliwość zmiany swojej sytuacji życiowej oraz by dostrzegły, że może być lepiej, ale muszą zacząć działać.

Zadaniem asystenta rodziny jest współpraca z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji.

Asystenci rodziny zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi:

Paulina Brol, Elżbieta Kondraciuk, Sylwia Koszykowska, Teresa Miszkiel