Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza Seniorów zamieszkałych w Gołdapi do zgłoszenia się do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024.

kategoria: Aktualności | 0


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ustanowiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego oraz środków własnych Gminy Gołdap.

W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarką), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie osoba musi spełniać łącznie poniższe kryteria:

  • mieszkać na terenie Gminy Gołdap,
  • być osobą niesamodzielną, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. przygotowywanie i spożywanie posiłków, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych),
  • być osobą w wieku 60 lat i powyżej, liczonego w dniach, na dzień złożenia niniejszego formularza.

Udział mieszkańców w Programie jest bezpłatny.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Programu: maj 2024r.

Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i złożenie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9, w pok. nr 16, tel. 87 615 50 62 w dni robocze w godzinach 7.15-15.15 w dniach: 15 kwietnia – 26 kwietnia 2024 r.

Ilość miejsc ograniczona!!!


Formularz zgłoszeniowy