UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

kategoria: Aktualności | 0

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł;

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł.

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

O terminach wydawania żywności będziemy Państwa informować na stronie internetowej OPS w Gołdapi oraz tablicach ogłoszeń.

Zapraszamy do zgłaszania się po skierowania do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi,
ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00, pok. nr 13.