Zarządzenie nr 1/XI/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 11 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. , poz. 530) oraz § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 15 listopada 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje komisję w celu wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 2

Wymagania i kwalifikacje jakie powinni spełniać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania wniosków aplikacyjnych zostały określone w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuję komisję w celu wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w składzie:

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Stanowisko w komisji
Emilia Mor-Górska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Przewodnicząca
Elżbieta Świętoń Kierownik Wydziału Członek
Kucman Beata Inspektor Członek
Michałowska Barbara Starszy pracownik socjalny Członek
Szoka Agnieszka Starszy księgowy Sekretarz Komisji

§ 4

Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 2/XI/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 5

Zobowiązuję sekretarza komisji do sporządzenia protokołu i przedstawienia go Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gołdapi

Emilia Mor-Górska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1-XI-2022.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

Kwestionariusz osobowy.doc

Skan Zarządzenia nr 1-XI-2022.pdf