Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata dodatku energetycznego

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Wypłata dodatku energetycznego w miesiącu styczniu nastąpi do dnia 30 stycznia 2015r.
Zgodnie z art. 5 e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r prawo energetyczne ( Dz.U.z 2012, poz. 1059 z póżn. zm.) dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.