Wyniki badania liczby osób bezdomnych

Wyniki badania liczby osób bezdomnych

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Dzisiejszej nocy odbyło się liczeniu osób bezdomnych. Koordynatorem tej akcji na terenie gminy Gołdap jest Ośrodek Pomocy Społecznej przy olbrzymim wsparciu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Pracownicy obu instytucji zwizytowali kilkanaście newralgicznych miejsc (piwnice, pustostany, garaże itp.), w których obecnie przebywają osoby bezdomne. Każdorazowo tym osobom proponowano pomoc w formie umieszczenia w placówce zapewniającej całodobowe schronienie.

Na terenie naszej gminy obecnie przebywa 7 osób bezdomnych. Dwie z nich nie są mieszkańcami naszej gminy, umieszczone są w placówkach ochrony zdrowia. Wiemy również, iż na naszym terenie wynajmują mieszkania osoby nieposiadające stałego meldunku – pozostają one w stałym zainteresowaniu naszego Ośrodka. Należą do nich zarówno mieszkańcy naszej gminy jak i osoby przyjezdne.

Nie są to jedyne osoby bezdomne, dla których gmina Gołdap jest miejscem ich ostatniego stałego zameldowania. Aż 15 osób przebywa w różnych noclegowniach i schroniskach – Ośrodek za ich pobyt w placówkach ponosi odpłatność. Oprócz tego tym osobom Ośrodek wypłaca zasiłki pieniężne. W rejestrze odnotowanych jest również 7 osób, które przebywają w różnych miejscowościach na terenie całej Polski i nie są umieszczone w schroniskach. Korzystają z różnego rodzaju innego wsparcia: zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie, opłacanie składek na ubezpieczenie. Znanych jest nam również kilka osób bezdomnych, które nie korzystają z żadnego wsparcia, przebywających w większych miejskich aglomeracjach.