Warsztaty profilaktyczne – wracamy!!!!

Warsztaty profilaktyczne – wracamy!!!!

Przypominamy, iż w tym roku szkolnym kontynuujemy cykliczne spotkania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z dopalaczami, narkotykami i alkoholem. Zajęcia prowadzi psycholog z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Pani Agnieszka Zarzycka.

Celem działań jest uświadomienie młodym ludziom wpływu środków uzależniających na życie człowieka, a także zwiększenie ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami. Nasze działania profilaktyczne wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zapraszamy Szkoły do skorzystania z warsztatów. Nasze działania zaplanowane są do grudnia 2015r.