OWIES zaprasza NGO na szkolenie

OWIES zaprasza NGO na szkolenie

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku rozpoczął nabór uzupełniający na szkolenie Działalność odpłatna statutowa i działalność gospodarza w NGO, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca w Ośrodku Wypoczynkowym Skarpa w Olecku. Działalność odpłatna statutowa oraz działalność gospodarcza stanowią jedne z wielu alternatywnych do dotacji źródeł finansowania działań organizacji pozarządowej. Serdecznie zachęcamy zatem do udziału w szkoleniu i poznania specyfiki prowadzenia ww. działalności.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatów: ełckiego, gołdapskiego, giżyckiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. Zagadnienia, jakie będą poruszane na szkoleniu to m.in.:

  • działalność nieodpłatna i odpłatna statutowa – podstawowe pojęcia, różnice;
  • praktyczne aspekty prowadzenia działalności odpłatnej statutowej, czyli nie samą dotacją NGO żyje;
  • zarabianie pieniędzy w NGO, czyli działalność gospodarcza w organizacji

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa osoby oraz deklarację uczestnictwa instytucji w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 czerwca br. do godz. 12.00 w biurze projektu OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 1U. Formularz można też wysłać pocztą tradycyjną pod wymieniony wyżej adres lub pocztą elektroniczną: paulina.zajkowska@adelfi.pl(skan). W przypadku wysłania skanu dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć ich oryginały w dniu rozpoczęcia szkolenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem kontakt z Pauliną Zajkowską, tel. 87 737 74 82.

formularz_zgloszeniowy_Olecko

PEFS_-_instytucja

PEFS_-_uczestnik

Program_szkolenia_Olecko

regulamin_szkolen_1