OWIES zaprasza na szkolenie przedstawicieli NGO

OWIES zaprasza na szkolenie przedstawicieli NGO

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie Wymogi formalno – prawne funkcjonowania NGO (sprawozdawczość, administracja w NGO), które odbędzie się w dniach 06-07 września 2014r. w Hotelu Mazury w Giżycku przy Al. Wojska Polskiego 56.

Prowadząc organizacje pozarządowe często zapominamy o obowiązujących nas przepisach, o wymaganych sprawozdaniach, o może nie do końca jasnych, ale jednak obowiązkach wynikających z ustaw i innych przepisów prawa. Bo niestety sam szczytny cel społeczny nie wystarczy żeby nasza organizacja działała bez ponoszenia przykrych konsekwencji zapominania o wymogach formalno – prawnych. Na szkoleniu dowiecie się Państwo nie tylko o podstawach prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, ale także o tym czym jest i co powinien zawierać statut, jakie uprawnienia i obowiązki ma Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, co z działalnością gospodarczą NGO oraz jak prawidłowo i zgodnie z ustawą realizować zadania publiczne.

Adresatami szkolenia są i młode organizacje pozarządowe, i te z większym doświadczeniem, które albo potrzebują odświeżenia wiedzy, albo chcą przeszkolić nowych działaczy oraz pracownicy instytucji samorządowych, którzy zajmują się współpracą z NGO lub doradzają bezrobotnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu subregionu ełckiego.

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa osoby oraz deklarację uczestnictwa instytucji w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 02 września 2014r. do godz. 12.00 w biurze projektu OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok.2U. Formularz można też wysłać pocztą tradycyjną na ww adres lub pocztą elektroniczną : tadeusz.penkiewicz@adelfi.pl . W przypadku wysłania skanu dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dostarczenie ich oryginałów w dniu rozpoczęcia szkolenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z  Tadeuszem Penkiewiczem, tel. 87 7377845 lub 504025780.

formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie_inst.org.-2

PEFS_-_instytucja

PEFS_-_uczestnik

Program szkolenia Formalno-prawne_aspekty_funkcjonowania_organizacji_pozar