OWIES serdecznie zaprasza

OWIES serdecznie zaprasza

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Jak nas widzą tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji?, które odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia br. w Zajeździe Pod Piękną Górą w Gołdapi.

Szkolenie skierowane jest do pracowników i przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji wspierających ekonomię społeczną (MOPS, GOPS, PUP, PCPR) oraz pracowników samorządów lokalnych z terenu subregionu ełckiego, czyli powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.

Zagadnienia, jakie będą poruszane na szkoleniu to m.in.:

  • Czym jest wizerunek organizacji? Tożsamość organizacji
  • Z jakich narzędzi public relations warto korzystać, aby zbudować rozpoznawalną markę organizacji?
  • Trudności w budowaniu dobrego wizerunku organizacji (bariery organizacyjne, bariery indywidualne, wewnętrzne).

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa osoby oraz deklarację uczestnictwa instytucji w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 kwietnia br. do godz. 15.00 w biurze projektu OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 1U. Formularz można też wysłać pocztą tradycyjną pod wymieniony wyżej adres lub pocztą elektroniczną: paulina.zajkowska@adelfi.pl (skan). W przypadku wysłania skanu dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dostarczenie ich oryginałów w dniu rozpoczęcia szkolenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Zajkowską, tel. 87 737 74 82

program_szkolenia_26-27.04.2014

formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie_26-27.04.2014

PEFS_-_uczestnik

PEFS_-_instytucja

regulamin szkoleń OWIES