Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Dzisiejszej nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. odbywa się ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych. Akcja zostanie przeprowadzona również na terenie gminy Gołdap. Pracowników socjalnych przeprowadzających badanie wspiera funkcjonariusz Policji.

W Polsce brak dokładnych danych o skali bezdomności (ta grupa społeczna znacznie częściej niż inne przemieszcza się po kraju). Przy działaniach skierowanych na ograniczenie negatywnych skutków bezdomności niezbędne jest przeprowadzenie rzetelnego badania ilości bezdomnych.

Badanie organizowane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Akcja przeprowadzana jest w każdej polskiej gminie (w tym samym czasie), we wszystkich możliwych instytucjach i miejscach, w których mogą się znajdować osoby bezdomne tj. w:

  • noclegowniach,
  • szpitalach oraz innych placówkach zdrowia,
  • w pustostanach,
  • ogródkach działkowych,
  • parkach,
  • altanach domkach letnich i działkowych,
  • klatkach schodowych.