Nowy zawód – ASYSTENT RODZINY

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Wiele rodzin, z terenu naszego miasta i gminy, znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Z myślą o takich rodzinach stworzono nowy zawód – asystent rodziny. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi obecnie pracuje dwóch asystentów. Wspierają swoich podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza, jeśli dotyczą one opieki i wychowania dzieci.

Asystent nie krytykuje rodziny. Odnosi się do niej z szacunkiem. Jednocześnie stara się znaleźć jej mocne strony. Asystent spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania i wspólnie z nią opracowuje plan wychodzenia z trudnej sytuacji.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent pomaga w codziennej organizacji dnia, pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, opiekować się i wychowywać dzieci. Doradza jak zarządzać budżetem domowym. Informuje jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia rodziny i dziecka, a także wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji i innych instytucji. Motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia pracy.

Mamy nadzieję, iż praca asystenta pozwoli odzyskać przez osoby przyjmujące pomoc kontrolę nad własnym życiem. Umożliwi im bycie samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby ich dzieci czuły się bezpieczne i mogły prawidłowo rozwijać. Jak pisał Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry Cudowność domu polega na tym, że powoli gromadzi w nas zasoby słodyczy”.

Monika Żupińska

Asystent rodziny w OPS w Gołdapi