Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Od roku 2013 w naszej gminie funkcjonuje Gołdapska Karta Dużej Rodziny. W ubiegłym roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowo została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, a od 1 stycznia tego roku obowiązuje ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Karty wydane na mocy rozporządzenia nie tracą swojej ważności, zaś o nowe Karty należy wnioskować już na podstawie nowych dokumentów.

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do pobrania oraz przepisy prawne na mocy których można wnioskować o Kartę:

  1. wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny – wniosek o uzyskanie KDR
  2. wzory oświadczeń oraz informacji  – OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA
  3. wzór oświadczenia w przypadku dzieci uczących się – OŚWIADCZENIE nauka
  4. ustawa o Karcie Dużej Rodziny – ustawa o Karcie Dużej Rodziny
  5. rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny – rozporządzenie o Karcie Dużej Rodziny

Zainteresowanie otrzymaniem Karty Dużej Rodziny jest obecnie bardzo wysokie, szczególnie teraz kiedy zbliżają się ferie zimowe w naszym województwie. Jeżeli wnioskodawca składa kompletny wniosek o przyznanie Karty to jeszcze tego samego dnia jest on wprowadzany do systemów informatycznych. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty. Karty Dużej Rodziny dostarczane są do Ośrodka w terminie 30 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowej – podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny.